Apr 13, 2021

TangataWhenua.com

Maori News & Indigenous Views

Mau Rakau a Tuhoe

2 min read

He pera ano tenei e kare ma he rahi nga mahi kai runga I nga pokohiwi I tenei wa.

Heoi, kua whakaritea he ra tutakitaki ai te Kura Parawhakawai o Tuhoe. E whakaaro ana mo te pito o te tau, mo te marama o Tihema. 16,17,18,19, I te 20th kua hoki. Koinei pea te taima e watea ana tatau kua mutu ke hoki nga mahi a te nuinga.

Ki Ruatoki te wananga tuatahi, I tenei wa ka tu te hui nei ki Ngati Tawhaki ki Ngahina. Ko te tino kaupapa o te whakatu I te hui nei ki te kainga o te riri: anei ko tenei. Kia tae a tinana nga pia ki te whenua I kainga e to tatau tipuna a Tuhoe tangata I te Manawa o tana tuakana a Ueimua. Ki reira tatau ruku atu ki roto I te hohonutanga o te kaupapa ra.

E manako ana hoki kia tae tatau ki tera o tatau marae I te ngahere ki a Te Rangimonoa. Heoi, ma te wa tatau ata whakarite ai I te hotaka mo taua wiki.

I te wikene nei, kai te hari I te kaupapa nei ki roto o Te Waimana Kaku. Kai te tiaki tonu I a ratau te tuku mai I te taima whakaatu ai nga moemoea e wawatahia nei e tatau. I tenei wa ko matau ko Haturini, ko Te Hauauru kai te kawe I te kaupapa nei ki a ratau. E Toko, tena ka taea e koe te tutaki atu I a matau I kona, ka pai tera. A, mehemea e watea ana etahi o koutou te haramai ki te tautoko te painga atu. Kua kore a Te Makarini e watea, te ahua nei kua kore hoki a Nikora I te watea. Hai aha koa kai te pai, ko te hunga ka tae, koina. Kia whakahokia mai e te Taraipara o Waimana tahi korero ka whakapa atu ki a koutou te taima o te kauhau.

Kare e roa ka whakaatungia nga rangi o te wananga ki runga I ta tatau wharangi facebook, kia mohio ai te iwi. Kai te kawea tonu te kaupapa nei ki tena marua, ki te iwi, heoi, kua tere mohio haere I tenei wharangi.

I tenei wa ko nga kaikorero, nga Ika-a-whiro kai te watea mo te wananga I te pito o te tau, ko wenei:

  • Nikora Tikirau
  • Te Makarini Rangi Matamua
  • Haturini Maui/Roy
  • Ngatai Abe
  • Spoc (possibly)

Kai te rahi nga mea I ki mai ki a au mai ka timata ake te kaupapa nei, ka whakawatea ratau I a ratau te haramai ki te tautoko. Taihoa ake nei era whakapa atu. Ki te watea koe te haramai I te Tihema, tena whakapa mai.

Hai kai ma te hinengaro e hika ma.

Naku noa,

Ngatai Rangihau BMM, Tohu Panekiretanga
Regional Monitor
School Iwi Development

Te Whare Wananga o Awanuiarangi
Private Bag 1006
Whakatane
Phone (07) 307 1467 ext 7798
[email protected]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.