He Poroporoaki

He Poroporoaki

Search Evaluation Tools

Search Type

Mr Henare, was the chairperson of the Māori Language Commission, who had a long and distinguished career in the public service, died of a...

Iri te rau kawakawa, iri ki whare aituā.  He piki raukura, he kōtore huia, ka whatia ka ngaro ki Pāerau, ka ngaro whakaoti atu. ...

E te rangatira o te Whare Tapere o Ngati Kahungunu, o te ao Maori hoki, haere. Haere ki o matua tipuna noho mai hei...

video

As word filters through whanau around the world share tears of sadness at the loss of one of the most accomplished Maori graphic designer...

All our aroha to the Rolleston whanau. Matua Mitai has been an incredible example of a brilliant, visionary leader. His loss is devastating, his...

Our deepest condolences to the whanau of Aunty Maureen, her presence was a blessing and her loss will be felt for many years to...

Te Arawa and Tuwharetoa Marine Biologist Dr George Habib died yesterday from a suspected heart attack in Hamiltion. His contributions in the area of...

Tena koutou e Ngati Whakaue, te hungakainga o Ohinemutu Whanau will bring our beloved Toni-Lee Hayward to lie with her tupuna at Tunohopu on Monday,...

Watch the livestream of the tangi, courtesy of Radio Ngati Porou. Whanau, friends, iwi and former political colleagues are among the hundreds of people at...