May 16, 2021

TangataWhenua.com

Maori News & Indigenous Views

Celebrating 25 years of Te Kura Kaupapa Maori o Hoani Waititi Marae

1 min read

In 1985 the first Te Kura Kaupapa Maori (TKKM) was established at Hoani Waititi Marae. This year TKKM o Hoani Waititi Marae celebrates its 25th year anniversary a milestone for the whanau, the marae, Kura Kaupapa Maori and Maori education.

HoaniWaititiFAs part of this celebration, a one-day conference will be held on Saturday 27th March at TKKM o Hoani Waititi Marae. The invited speakers include Hon. Pita Sharples, Dr Katerina Te Heikoko Mataira, Evelyn Tobin, Tom Roa, and Prof. Linda Tuhiwai Smith. This conference will reflect on, and discuss the past and present vision, hopes and aspirations for whanau, kura and the reo.

Following the conference there will be a Formal Dinner held that evening (Saturday 27th March) at the kura to further celebrate the 25 year anniversary, and recognise some of the achievements and contributions of, and by people to the kura.

These events are supported by Nga Pae o te Maramatanga (New Zealands Maori Centre of Research Excellence) and Ma te Reo (Te Taura Whiri i te reo Maori).

More details about these events will be released shortly.

To register for the conference or purchase tickets for the dinner please contact:

Judy Hinton
TKKM o Hoani Waititi Marae
Ph. 09 8182317
Email: [email protected]

1 thought on “Celebrating 25 years of Te Kura Kaupapa Maori o Hoani Waititi Marae

 1. Taiaha h?, i Taiaha h?!
  Te Rua Tekau m? Rima Tau o Te Kura Kaupapa M?ori o Hoani Waititi Marae

  No te tau kotahi mano iwa rau waru tekau m? rima takat? ai te kura kaupapa M?ori tuatahi o te ao ki Hoani Waititi Marae. Anei r? te reo t?whiri ki ?na pia me ?na p?kenga, e hika m? whatiwhati mai!

  Kua tae ki te w? e hoki ai t?tou ki te rua ng?rehu o Te Kura Kaupapa M?ori o Hoani Waititi Marae ki reira ka noho ki te w?nanga i t?na rua tekau m? rima tau. Hei te rua tekau m? whitu o ng? r? o Pout? te rangi ka puta te reo whakamine o Ng? T?manako. Kua karangahia ng? p?k?rero i a te Minita M?ori Pita Sharples, te Amokura K?terina Te Heik?k? Mataira, te p?kenga Evelyn Tobin, te Ahorangi Linda Tuhiwai Smith r?tou ko te m?tanga i a Tom Roa hei whakatamarahi, hei whakamanawa i a koingo me nako.

  Kaua e takahuirangi, ?ngari mauminamina ki t?nei karere, me tere r?hita me hoko t?kiti r?nei mo te kaihaukai ka t? hei te ahiahi. Nuku atu ki te 200 naihe nga w?hi e watea ana mo te Wananga korero, ? 250 te rahi o nga w?hi mo te P? Momoho a Hine. Noreira kia h?horo te p? wawe mai.

  M? ng? p?rongo whakap? atu ki a
  Judy Hinton,
  TKKM o Hoani Waititi Marae
  Ph. 09 8182317
  Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.