May 18, 2021

TangataWhenua.com

Maori News & Indigenous Views

Reo classes being offered in Palmerston North

2 min read

Ng mihi nui ki a ia i te whi ngaro otir ki te ao nna nei i whakairo, ar, ko Ranginui rua ko Papatnuku me ng rua tamariki nui tonu.

Me mihi ki a rtou kua ngaro ki te p, otir rtou hoki kua whetrangitia. Moe mai r ki ng atawhainga o te atua.

PapaioeaFTn ttou ng uri o te ao Mori e noho nei ki Aotearoa otir ki te Upoko o Te Ika. He kura reo tneki hei whakaatu atu ki a koutou e noho ana ki koneki hei whakaarotanga m koutou, ina hiahia ai kia akona te reo a ng mtua tpuna..

N reira e k ana te krero a rtou m i tuku iho tneki taonga ki a tua.

Me hoki ki t maunga kia purea koe e ng hau a Tawhirimtea

Pwhiri: Thursday. 25 March Powhiri 6.00pm at Te Kupenga o Te Matauranga, Palmerston North

Course Outline

Night classes and 3 Hui Rmaki will be offered this year here at Te Reo Maioha in Otaki,

Palmerston North and Wellington.

  • Duration: March 22nd – November 27th
  • Venues: Palmerston, Otaki Wellington still to be confirmed before start date.
  • COST: $800-00 per student (payment options to help pay fees).
  • 3 Hui Rumaki plus 2 night classes a week. Monday & Wednesdays from 6.00-9.00.
  • Beginners, Intermediate and Advanced.

All resources venue accommodation and food included in fee for Hui Rumaki. 30 plus students to make it viable for 3 tutors to cater for 3 Levels of students. Talks with 2 other Institutions for NZQA recognition happening this week.

Preferred payment $800 or weekly payment options.

Te Reo Maioha Charitable Trust ki Otaki Aotearoa 2010
Te Reo me ng Tikanga

Proposal for Mori Language learners from Palmerston, Otaki, Wellington

Te Reo Maioha Bank account: ANZ: 0107210009099-00

Any enquiries can be directed to Haimona Winterburn.

60 Waerenga Rd, Otaki. Aotearoa New Zealand

Ph: 06-3645582 Cell: 021626370

Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.