May 7, 2021

TangataWhenua.com

Maori News & Indigenous Views

Mokoia te reo ki tō ngākau – Te Kura Reo o Ngāti Whakaue – by Haimona Gardiner

6 min read

tamatekapua

(By Haimona Gardiner) Ngaro te kai, ngaro te tangata ki te pō, kua iria te raukawakawa ki whare aituā. Kua mākū te papa o Tūnohopū i ngā waikamo o te tira tāngata i takahi atu i te ara ki a koe i ngā wiki kua hipa. I turakina koe e aituā, e mate pukupuku. Tiraha mai i te awhi mutunga-kore o Papatūānuku, tiraha mai i te moenga reo, kia au tō moe Curtis. Rātou o te ao wairua ki a rātou, tātou o te ao kikokiko ki a tātou, tēnā tātou katoa.

I hoki mai ngā uri o Ngāti Whakaue nō tua, nō tata ki Te Kura Reo o Ngāti Whakaue. I hoki mai kia rangona te wairua tāwharau o te tupuna whare o Tamatekapua, kia kitea ngā wai karekare o te Rotorua-nui-a-Kahumatamomoe, kia mokoia te reo ki te ngākau. Me pēnei pea te kōrero – kua hoki mai ki te ngote i te wai o te kākahi[1]. Ko te whakahaere o ngā mahi he pēnei i ngā kura reo huri noa i te motu – i whakarōpūngia ngā ākonga, ā, ka tae atu aua rōpū e whitu ki mua i te aroaro o ngā kaiako katoa i te roanga o te wiki.

Bryce Murray i areare ai a taringa ki Te Reo Ōkawa o ngā toki whaikōrero o nanahi, ko Kepa Ehau mā, ko Hamu Mitchell mā, te reanga tupua. He whakarongo, he wānanga, he tātari i ngā kōrero ōkawa te mahi.

Ko Rāwiri Waru tērā e kaha ana ki te whakatauira i tana kaupapa ako, te komarero[2]. Ko tāna he whakaohooho i te pīnati ki tēneki[3] mita o Ngāti Whakaue, ki tēnaka[4] mahi whakamāori i ngā kōrero a Charlie Chaplin, a ngā Beatles, a Frank Sinatra, a wai ake, a wai ake. I rongo mātou katoa i te ngau, i te uaua o te mahi whakamāori tika.

Ko tā Kīngi Biddle he whakatangatanga i ngā herenga whakaaro kia taea ai e mātou te ruku ki ngā moana matawhānui o Whakataukī me Whakatauākī.

Ko tā Anaha Hiini he pīkau i te kaupapa Wetewete i te Reo kia ‘Māngai Nui’ ai te reo o āpōpō, kia tika ai te reo o nāianei. Ko te reo me ōna kōiri, ōna tūāpapa, ōna ‘a/o’, onā ‘i/ki’, ōna ture hāngu, ōna kupu tūāhua, arā noa ake, arā noa ake.

Mā muri e tika ai a mua”, koia tā Tāwini Rangihau, he wero i te hinengaro kia auaha te reo o muri, kia rangona ai te reo Māori i te kīhini. Ko ‘tīhi namunamuā’ (tasty cheese), ko ‘tohu taka’ (recipe), ko ‘heri’ (tray) ētahi o ngā kupu hou i ākona ai e mātou.

Kahurangi Maxwell mātou i takitaki ki te whai whakaaro atu ki ngā Rautaki e ora ai te reo Māori i te kāinga. Ko rotarota tērā, ko whakataetae tērā, ko te aha rā , ko te aha rā ngā rautaki whakaora i te reo.

Kei wareware i a au a Taati Williams rāua ko Maringirangi Pōhatu nā rāua te hunga Ātaarangi i ārahi i raro i te korowai o te whakaaro nui ki te tangata me tō tātou reo. Kei tawhiti!

Nā te taumaha o te mahi ka kawea i te rā kei pōhēhē te tangata ka mutu ngā mahi hei te tōnga o te rā, engari mō tēnā! Whai muri i te kai o te pō, ka tomo atu mātou ki roto i te tupuna whare ki reira areare ai a taringa, korikori ai a arero ki te wānanga i ngā take o te wā.

Ko ngā Tikanga o te Marae te kaupapa i āta rāwekewekehia e Paki Wilson. Āe rānei me rere te rākau ki roto i te whare, kāore rānei, waiho rānei kia moe? He aha ngā mahi a te manuao? He aha i mau hū ai ngā tāne o Ngāti Whakaue ki rō whare? Koia nei ētahi o ngā urupounamu i matapakihia[5].

Ko ngā take torangapū o Te Arawa i riro mā Arapeta Tahana e kawe. I pātaritarihia[6] a Arapeta e te kura reo e pā ana ki ngā painga o Te Tono Tū Hourua a Te Arawa[7] me tana mōhio ki tana kaupapa.

Ko te wānanga tuatoru he mea kōrero nā Aunty Cathy Dewes, ko ngā kaupapa i karawhiua ko ngā hua ka puta i te mahi ngātahi o Te Kura Kaupapa, Te Kohanga me Te Ātaarangi, te Kura Kaupapa Māori o Ruamata me tēnei mea te wairua. Nō mātou te maringa nui i te hōhonu me te rōreka o ngā kōrero i whakairihia ai ki te tāhū o te whare.

Ka ngana, ka ngana, ā, ka tae ki te wāhanga whakamutunga o te wānanga – te pō whakangahau. Ko te pō whakangahau te whakatinanatanga o ngā mahi katoa o te wiki. I rere a poro-hianga, a kupu whakarite, a ngākau aroha ki tō tātou reo. Āe, te mutunga kē mai o te pai te kite atu i ngā rōpū e whitu e rāwekeweke ana i te reo Māori, engari ki a au nei ko te harikoa o te katoa i te noho tahi hei uri nō Ngāti Whakaue pea te mea nui. Ko te tirotiro haere ki ngā kanohi maha kua tōpū atu ki roto i Te Rau Aroha me te kite atu i te hunga e hoe tahi ana i te waka reo Māori, i te waka Ngāti Whakaue, āe koia kē pea te tino hua i puta mai i te kura reo.

Hei mihi whakamutunga, atu i te hunga kua whakahuatia kētia, ka rere a whakamiha ki Te Toroihi Mātauranga o Ngāti Whakaue[8], ki a Greg Allen rāua ko Ana Morrison ngā pouāwhina matua, ki a Tiff Te Moni rātou ko tana kāhui kaiako i tiaki ai i ngā kōhungahunga[9] i a māmā, i a pāpā e ruku ana ki te moana mutunga kore o reo, ki a Whaea Norma – nāna tōna tīma i wepu kia pūnaunau te whataroa o Manaia, ki a Koro Pihopa Kingi rāua ko Matua Monty Morrison – ngā poutokomanawa i rangatira ai te kaupapa. Me pēnei pea te kōrero, i pūkekotia te wānanga.

[1] He whakataukī nō Te Arawa mō te hokinga atu o te tangata ki tōna ūkaipō
[2] Te reo ake o Ngāti Whakaue
[3] Te whakahua o Ngāti Whakaue i te ‘tēnei’
[4] Te whakahua o Ngāti Whakaue i te ‘tēnā’
[5] Wānangahia
[6] Whakaohooho
[7] Te Arawa Partnership model
[8] Ngāti Whakaue Education Endowment Trust Board
[9] Nohinohi / pēpi

[divider top=”no” style=”dashed”]

Haimona Gardiner

HaimonaGardinerHe uri no Te Arawa, no Ngaiterangi no, Ngāti Ranginui hoki, a Haimona Gardiner.

I kuraina ia ki Te Kura Kaupapa Māori o Ruamata ki Rotorua; nā reira i poipoia ai tana hiahia ki te whakaū i te reo Māori hei reo tūturu, hei reo māori tonu i roto i a Aotearoa whānui.

Ko tana aronga nui, he whakatairanga i te ao Māori me ōna āhuatanga hapori, ngā pānga ōhanga, me ngā nekenekehanga torangapū, hei oranga mo te Māori, mo te motu whānui tonu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.